Ansøgning om plakater i byzone

Ansøgning om plakater i byzone

Plakaterne må kun hænges op i tættere bebygget område, dvs. inden for byzonetavler.