Søg om nedgravet affaldsbeholder

Søg om nedgravet affaldsbeholder

Større samlede bebyggelser med fælles affaldsløsning (fx boligforeninger og boligselskaber) kan for egen regning få lavet en nedgravet affaldsbeholder. Beholderen skal godkendes af Slagelse Kommune, der også skal stå for tømningen.