Ansøgning om at anlægge sø eller lave indgreb i sø, mose, eng og anden beskyttet natur

Ansøgning om at anlægge sø eller lave indgreb i sø, mose, eng og anden beskyttet natur