Ansøgning om anlæggelse af sø eller indgreb i sø, mose, eng og anden beskyttet natur

Ansøgning om anlæggelse af sø eller indgreb i sø, mose, eng og anden beskyttet natur