Bestil hjemmehjælp og hjælpemidler til gæster i Slagelse Kommune

Bestil hjemmehjælp og hjælpemidler til gæster i Slagelse Kommune

Formularen udfyldes af visitationen i hjemkommunen og sendes til Slagelse Kommune senest to uger før opholdet.