Dokumentation for brug af puljemidler i 2020

Dokumentation for brug af puljemidler i 2020

Denne formular er til foreninger o. lign., der har modtaget støtte fra § 18-puljen eller puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre i 2020. Her skal det dokumenteres, hvad midlerne er brugt til.

Formularen skal udfyldes og sendes senest den 12. februar 2021.