Informationsmøde om beredskab i tilfælde af en stormflodssituation

Informationsmøde om beredskab i tilfælde af en stormflodssituation


Informationsmødet holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.
Mødet og et kursus i "Bo Vandsikkert" foregår onsdag 8. december 2021, kl. 17.00 - ca. 20.30.

PROGRAM
Kl. 17.00 – 18.00 Informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer mv.
Kl. 18.00 – 18.30 Pause med let anretning
Kl. 18.30 – 20.30 Kursus i "Bo Vandsikkert"

INFORMATIONSMØDE
På mødet vil vi bl.a. fortælle om, hvordan Slagelse Brand og Redning arbejder, prioritering af indsatsen i forbindelse med stormflod, DMI’s varslinger, kommunens vandstandsmålere, den nye Risikostyringsplan for oversvømmelse af Korsør samt den nye hjemmeside med information om risikoreduktion.

PAUSE
Vi holder en halv times pause, hvor Slagelse Kommune er vært ved en let anretning.

KURSUS "Bo Vandsikkert"
Beredskabsforbundet vil efterfølgende afholde et kursus i, hvad man selv som boligejer kan gøre for at sikre sin ejendom. Kurset tager udgangspunkt i, hvad man gør, før vandet kommer, mens vandet stiger, og når vandet igen har trukket sig tilbage. Kurset indeholder en teoretisk del og en praktisk del. I praktikken, som også foregår udendørs, gennemgås de forebyggelsesmuligheder – du som borger - må forventes selv at tage del i at udføre.

CORONASITUATIONEN
Vi følger coronasituationen tæt og vil følge de gældende regler.

TILMELDING
Husk at tilmelde dig og at vælge, hvilke dele af mødet, du ønsker at deltage i.